İstanbul Yetişkin Psikanalitik Psikoterapi Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri

2024-2026 Yönetim Kurulu

Başkan::Banu Aslantaş Ertekin
Başkan Yardımcısı:Ayşe M.Özalkuş Şahin
Genel Sekreter::Evindar Karabulut
Sayman::Nurdan Begüm Kaplan Soylu
Üye::Aliye Gündoğar

2022-2024 Yönetim Kurulu

Başkan::Ayşe M.Özalkuş Şahin
Genel Sekreter:: Revan Çamlıbel
Sayman:: Öznur Tufan Türközü
Üye::Ezgi Soncu Büyükişcan, Evindar Karabulut, Bilge Togay, Bilge Tunçelli Ekizoğlu

Kurucu Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı:Ayşe Özalkuş Şahin
Genel Sekreter:Revan Çamlıbel
Sayman:Öznur Tufan Türközü
Eğitim İşlerinden Sorumlu YK Üyeleri:Ezgi Soncu Büyükişcan , Bilge Tunçelli Ekizoğlu
Organizasyon İşlerinden Sorumlu YK Üyeleri:Evindar Karabulut, Bilge Togay
İletişim:yk@iyppd.org