İstanbul Yetişkin Psikanalitik Psikoterapi Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri

2022-2024 Yönetim Kurulu

Başkan::Ayşe Özalkuş Şahin
Başkan Yardımcısı:: Elçin Gölbaşı
Genel Sekreter:: Revan Çamlıbel
Sayman:: Öznur Tufan Türközü
Üye::Ezgi Soncu Büyükişcan, Evindar Karabulut, Bilge Togay, Bilge Tunçelli Ekizoğlu

Kurucu Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı:Ayşe Özalkuş Şahin
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:Elçin Gölbaşı
Genel Sekreter:Revan Çamlıbel
Sayman:Öznur Tufan Türközü
Eğitim İşlerinden Sorumlu YK Üyeleri:Ezgi Soncu Büyükişcan , Bilge Tunçelli Ekizoğlu
Organizasyon İşlerinden Sorumlu YK Üyeleri:Evindar Karabulut, Bilge Togay
İletişim:yk@iyppd.org