Psikanalitik Psikoterapi

Psikanalitik psikoterapi, terapide klinik bir terapi yöntemi olup; alt yapısı psikanalitik teori ve çerçeveye dayanır. Psikanalitik psikoterapi, terapi sürecinde yaşananları anlama, yorumlama ve formüle etmede psikanalitik teorileri kullanır. Görünürde var olan sıkıntının altında yatan çatışmaları anlayıp, hastanın/danışanın ruhsal derinlik kazanarak, kendi yaşadığı süreçleri daha derin bağlamda anlayabilmesine yardımcı olur. Genel olarak; psikanalitik psikoterapistler, hastadaki/danışandaki bilinç dışı duygu ve düşünceleri araştırıp, hasta/danışan ve terapist arasındaki aktarım ve karşı aktarım ilişkisini de anlamlandırarak; hastada/danışanda yer alan ruhsal çatışmaları çözümlemeyi ve hastada/danışanda var olan savunma mekanizmasını daha esnek hale getirerek, yeniden düzenlemeyi hedefler. Terapi seansları haftada en az iki kez ile ihtiyaca göre haftada dört kez gerçekleşebilir.

Psikanalitik psikoterapide, hastanın/danışanın güncel hayatındaki   çatışmalarını çözümlemek adına geçmiş yaşantısı, bilinç dışı malzemeler  de  dikkate alınarak  geçmişle bugün arasında(rüya, düşlem ,fantezi vb ) ruhsal bağlar kurulur.

Psikanalitik Psikoterapist Kimdir?

Psikanalitik Psikoterapist, kendisi psikanalitik psikoterapi veya psikanalizden geçen ve bu alanla ilgili teorik eğitimini ve süpervizyon çalışmalarını bağlı bulunduğu akredite kurum nezdindeki saatler ve kriterler doğrultusunda tamamlayan, klinikte hasta/danışanla en az haftada iki kez psikanalitik psikoterapi yapan, Psikolog, Psikolojik Danışman ve Psikiyatrlardır.