Tevfika İkiz // Psikanalitik Kuramlar ve Klinik İzdüşümleri

 

 

Etkinlik 19 Mart 2023, Pazar günü gerçekleşmiştir.

 

.: Tevfika İkiz :

Tevfika İkiz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olup, İstanbul Psikanaliz Derneği’nde formatör psikanalist ve Uluslararası Pierre Marty Psikosomatik Derneği’nde formatör psikosomatisyendir. İngiliz Lisesi’nden sonra sırasıyla İ.Ü. Psikoloji Bölümü’nde lisans, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans, Paris 7 Üniversitesi’nde yüksek lisans ve Paris 13 Üniversitesi’nde doktorasını “Mizah ve Türkiye’de Psikanalizin Doğuşu” isimli doktora tezi ile yapmıştır. İstanbul Psikanaliz Derneği ve İstanbul Psikanalitik Psikosomatik Derneği kurucu üyesi olan Tevfika İkiz üniversitede psikanalitik psikopatoloji kuramına dayalı projektif testler ile araştırmalarını sürdürmektedir.

Bağlam Yayınlarından çıkan Rorschach Testi Psikanalitik Yorum Kodlama ve Uygulamalar, Tematik Algı Testi Psikanalitik Yönelimli el kitabı, Psikanaliz Konuşmaları isimli kitapları, Editörlüğünü yaptığı “Psikanalitik Yönelimli Klinik Görüşmeler”, “Beden ve Ailenin Acıları”, “Küçük Farklılıkların Narsisizmi”, “Edebiyatın İzinde Yeniden Yeni 19.yüzyılı yeniden Yazmak”, “Aşk Mektupları”, “Klinik Araştırmalar Işığında Psikanalitik Psikopatoloji ve Projektif Testler”, Hiperlink yayınlarından “Savaş ve Psikoloji”, İstanbul Üniversitesi yayınlarından “Aile Grup ve Klinik Sorunsallarına Psikanalitik Yaklaşım” isimli kitapları mevcuttur. Yansıtma Dergisi Editörlüğü de yapmakta olan Tevfika İkiz, Seval Şahin ile beraber 2,5 yıldan beri Psikanaliz ve Edebiyatın birleştiği Sanat Kritik isimli portalı yönetmektedir.