Formasyon Nedir?

İstanbul Psikanaliz Derneği Uluslararası Psikanaliz Birliğinin (IPA) onayı ve desteği ile psikanalist olmak isteyen klinisyenlere formasyon vermektedir. Psikanaliz formasyonuna başlama koşulu olan bireysel analiz sürecinden geçmiş adayların, formasyon sorumluluğunu üstlenen derneğin formasyon komitesi üyeleriyle gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra başladıkları süreç, formatör analistlerle yaptıkları süpervizyonlar ve kuramsal seminerlerden oluşmaktadır. Bu süpervizyonların ve seminerlerin bir bölümü derneğin IPA üyesi olan üyeleri tarafından, diğer bir bölümü de yurtdışından davet edilen yine IPA üyesi formatör psikanalistler tarafından sürdürülmektedir.

İstanbul Psikanaliz Derneği kuruluşunda, ülkemiz psikanalizini bir yandan Freud’un başlattığı geleneğe dâhil etmeyi, yani uluslararası psikanaliz ailesinin bir parçası olmasını, bir yandan da özgün bir çizgisi olmasını, yani o aile içinde diğerlerinden ayırt edilebilen bir birey olarak tanınmasını hedeflemiştir. Bu hedefe giderek artan sayıda üyesi, çeşitlenen etkinlikleri, yayınlarıyla ve özellikle ülkemiz psikiyatrlarından ve psikologlarından gördüğü destekle ilerlemektedir.

Kimler Başvurabilir?

İstanbul Psikanaliz Derneği’nde psikanaliz formasyonuna başvurabilmek için ruh sağlığı alanında lisans veya yüksek lisans diplomasına ve yine ruh sağlığı alanında yeterli klinik deneyime sahip olmak (ruh sağlığı alanında bir kamu kurumunda ya da özel bir kurumda/merkezde en az 3 yıldır hasta görüyor olmak) gerekmektedir. Fransız modelini benimseyen İPD’de formasyona başlamak için önerilen ölçütler şunlardır:

a) Genel kural olarak bireysel analiz Uluslararası Psikanaliz Birliği üyesi bir analistle kırk beş dakikalık seanslarla haftada en az üç kez gerçekleştirilmelidir.

b) Yurtdışında veya Türkiye’nin başka bir ilindeki bir analistle yapılan analiz, yılda en az yüz seans olmalıdır. Seansların peş peşe olmaması ve günde en fazla üç seans yapılması önerilir.

c) Aday formasyona kabul edilme görüşmesine analizinin en erken ikinci yılını tamamladıktan sonra başvurabilir.

Formasyon Kuralları

İstanbul Psikanaliz Derneği Uluslararası Psikanaliz Birliğinin (IPA) onayı ve desteği ile psikanalist olmak isteyen klinisyenlere formasyon vermektedir. Psikanaliz formasyonuna başlama koşulu olan bireysel analiz sürecinden geçmiş adayların, formasyon sorumluluğunu üstlenen derneğin formasyon komitesi üyeleriyle gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra başladıkları süreç, formatör analistlerle yaptıkları süpervizyonlar ve kuramsal seminerlerden oluşmaktadır. Bu süpervizyonların ve seminerlerin bir bölümü derneğin IPA üyesi olan üyeleri tarafından, diğer bir bölümü de yurtdışından davet edilen yine IPA üyesi formatör psikanalistler tarafından sürdürülmektedir.

İstanbul Psikanaliz Derneği kuruluşunda, ülkemiz psikanalizini bir yandan Freud’un başlattığı geleneğe dâhil etmeyi, yani uluslararası psikanaliz ailesinin bir parçası olmasını, bir yandan da özgün bir çizgisi olmasını, yani o aile içinde diğerlerinden ayırt edilebilen bir birey olarak tanınmasını hedeflemiştir. Bu hedefe giderek artan sayıda üyesi, çeşitlenen etkinlikleri, yayınlarıyla ve özellikle ülkemiz psikiyatrlarından ve psikologlarından gördüğü destekle ilerlemektedir.