Amaçlar

  • Yetişkin ruh sağlığı alanında EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy) sertifikasyonlu Yetişkin Psikanalitik Psikoterapisti yetiştirmek.
  • Yetişkin psikanalitik psikoterapi alanında yurt içinde ve yurt dışında teorik eğitim, klinik seminerler, süpervizyonlar, araştırmalar, seminerler düzenlemek.
  • EFPP kriterlerine göre, alandaki yetişkin psikoterapistlerin sayısını artırmak; bu alandaki etik kuralları, eğitim politikasını, formasyon ve süpervizyon şartlarını belirlemek, kuralların uygulanmasını sağlamak.
  • Psikoloji ve PDR lisans, Klinik Psikoloji veya PDR yüksek lisans, doktora ile Tıp Fakülteleri Psikiyatri uzmanlarıyla Psikiyatri asistanlarına yönelik yetişkin psikanalitik psikoterapisi alanında, yurt dışı ve yurt içi konuşmacılarla sempozyum, seminer, kongre ve çeşitli eğitimler düzenlemek.
  • Farklı bir alandan lisans sahibi olup, uzun yıllardır aldığı çeşitli eğitimlerle alanda çalışma deneyimi kazanmış ve psikanaliz ya da psikanalitik psikoterapiden geçmiş ya da geçmekte olan kişilere yönelik olarak, eğitim komitesi nezdinde özel görüşmelerle değerlendirme süreçlerini gerçekleştirmek.
  • Başta İstanbul olmak üzere, ülke genelinde yetişkin ruh sağlığının korunması, sağaltım ve bakımının sağlanması, yetişkin psikanalitik psikoterapistlerine yönelik olan çalışmaların yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi, standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,
  • Yetişkin psikanalitik psikoterapi alanında bilimsel çalışmaları yüreklendirmek, maddi yönden desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak.